Subsidieregelingen groen-economisch herstel: investeren en samenwerken

Vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 zijn er eenmalig twee landelijke subsidieregelingen beschikbaar vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF): ‘Investeren in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’. Met deze subsidies kunt u uw landbouwbedrijf voorbereiden op de toekomst.

 

Let wel: u mag nog geen investeringsverplichtingen aangaan vóórdat u de subsidie hebt aangevraagd.

Investeren in groen-economisch herstel

Investeringsbedrag
Voor de subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel komt een bedrag beschikbaar van ruim 35 miljoen euro. U kunt subsidie ontvangen voor 60 procent van uw investeringsbedrag. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 150.000 euro. Dit betekent dat investeringskosten minimaal 41.667 euro moeten bedragen. Jonge landbouwers kunnen bovenop de 60 procent subsidie nog eens 15 procent extra subsidie krijgen.

Voor kloppenburg machinebouw Looftrekkers is nu open.
Categorie E3