Groenteloofpoetser

RSP 2700

De RSP 2700 is in staat om zeer nauwkeurig loofresten te verwijderen. Het loof wordt gescheiden van de groente door middel van twee tegengesteld draaiende assen en speciale rubberen klepels. U kunt zelf de diepte instellen en daarmee nauwkeurig bepalen tot hoever u het loof van uw groente scheidt. Door een combinatie van luchtstroom en vijzels worden loofresten naar de zijkanten getransporteerd waarmee uw oogstveld wordt vrijgemaakt. Het gebruik van de machine is geschikt voor volvelds, ruggen en bedden.